скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

               4 - число обстежуваних зубів.

Приклад 11.

Зубний камінь визначається:

32 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних, вестибулярній поверхнях більш 1 мм;

3+3+3+3 = 12;

31 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних поверхнях;

3+3+3+0 = 9;

41 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних поверхнях;

3+3+3+0 = 9;

42 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних поверхнях;

3+3+3+0 = 9;

ІІЗК = (12+9+9+9) : 4 = 39:4 = 9,75.


 Індекси гігієни порожнини рота комбіновані

Ця група індексів гігієни порожнини рота враховує і зубний наліт, і зубний камінь.

1. Спрощений індекс гігієни порожнини рота Грина-Вермильйона (Oral Hygiene Index-Simlified, Green-Vermillion, 1964).

Дозволяє виявляти не тільки зубний наліт, але і зубний камінь.

Методика визначення.  Офарблюють вестибулярну поверхню 16, 11, 26, 31 і язичну поверхню 46, 36 зубів йодвмістким розчином. На відповідних поверхнях досліджуваних зубів визначають індекс зубного нальоту (Debris-index) і індекс зубного каменю (Calcuius-index), виражають у балах:

Зубний наліт (DI):

0 - зубний наліт відсутній;

1 - зубний наліт покриває не більш    1/3 поверхні

коронки зуба;

2 - зубний наліт покриває від 1/3 до  2/3   поверхні зуба;

3 - зубний наліт покриває > 2/3 поверхні зуба.

Зубний камінь (CI):

0 - зубний камінь не виявлений;

1 - надясенний зубний камінь покриває менш 1/3 коронки зуба;

2 - надясенний зубний камінь покриває  від 1/3 до 2/3 коронки зуба чи є підясенний у виді окремих   частин;

3 - надясенний зубний камінь покриває 2/3 коронки зуба і/чи підясенний оточує пришийкову частину зуба.

Обчислення OHI-S проводять за формулою:

        S зн                Sзк

OHI-S = (¾¾¾¾ ) + ( ¾¾¾¾ ),

            n                     n

де  S зн  - сума  балів зубного нальоту,

       S зк - сума балів зубного каменю,

           n  - кількість обстежених зубів (6 зубів).

Оцінка результатів. За допомогою OHI-S визначають рівень гігієни порожнини рота за наступними критеріями:

    0 - 0,6 балів  - гарний рівень гігієни;

    0,7 - 1,6 балів  - задовільний;

    1,7 - 2,5 балів  - незадовільний;

більше 2,6 балів  -  поганий.

Приклад 12.

Визначаємо DI:

бали 3 0 1
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали 1 0 1

DI = (3+0+1+1+0+1) : 6 = 6:6 = 1.

Визначаємо CI:

бали 1 0 1
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали 1 0 1

CI = (1+0+1+1+0+1) : 6 = 4:6 = 0,67.

Визначаємо OHI = 1+0,67 = 2,67.

2. Індекс подразнення (О'Лири).

Дозволяє виявити місцеві фактори подразнення ясен (зубний наліт чи зубний камінь).

Методика визначення. Обстежується  по одному зубу в 6 сегментах (3 сегменти на верхній щелепі і 3 сегменти на нижній щелепі). Виражають у балах:

0 - відсутність зубного нальоту чи каменю;

1 - невелика кількість нальоту чи надясенного каменю, що не поширюється більш ніж на 2 мм від ясенного краю;

2 – наліт чи надясенний камінь покриває до 1/2 поверхні коронки зуба;

3 – наліт чи надясенний камінь покриває більш 1/2 поверхні коронки зуба.

Обчислення робиться за формулою: 

                        

       S    

ІП = ¾¾¾,

       6

де S- сума балів кожного сегмента;

        6 - число обстежуваних сегментів.

Приклад 13.

Досліджуємо зуби, одержуємо:

бали 2 0 2
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали 1 0 1

ІП = (2+0+2+1+0+1) : 6 = 6:6 = 1.


 ІНДЕКСИ ЗАПАЛЕННЯ ясен

Індекси запалення ясен призначені для характеристики запального процесу при гінгівіті і пародонтиті: поширеність, межа запалення, інтенсивність. Оскільки ця група індексів не враховує деструктивний процес, вони є зворотними і тому можуть служити для оцінки ефективності лікування.

1. Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА, Schour, Massler, 1948).

Є одним з перших базових індексів запалення ясен, згодом модифікований різними авторами.

Методика визначення. Оцінюється стан ясен у кожного зуба: запалення сосочка (Р) - 1 бал, запалення крайових ясен (М) - 2 бали, запалення альвеолярних ясен (А) - 3 бали.

Індекс РМА обчислюють за формулою:

          S

РМА = ¾¾¾ ,

           n

 де S  - сума найвищих балів біля кожного зуба;

       n - число обстежуваних зубів.

Значення індексу РМА коливаються в межах від 0 до 3.

Приклад 14.

Під час огляду порожнини рота реєструємо бальні критерії:

бали х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 х
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1

РМА = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+3+1+1+1+1+1+1++1+1+1+1+1+ 2+2+2+2+1) : 30 = 39:30 = 1,3.

2. Модифікація індексу РМА по Парма (C. Parma, 1960).    

Методика визначення індексу РМА аналогічна, однак оцінка значень виражається у відсотках за формулою:

             S   х  100

РМА% = ¾¾¾¾¾¾ ,

            3  х   n

де S - сума найвищих балів біля кожного зуба;

     n - число обстежуваних зубів (у віці 6-11 років  -24 зуба, 12-14 років - 28, з 15 років і більше - 30 зубів).

Оцінка результатів. Значення індексу РМА% коливаються від 0 до 100%:

до 25% - легкий ступінь гінгівіту;

25-50% - середній ступінь гінгівіту;

більш 50% - важкий ступінь гінгівіту.

Приклад 15.  Беремо за основу вихідні дані, наведені в прикладі 14.

РМА% = (39 х 100) : (3 х 30) = 3900:90 = 43,3%.

Висновок: гінгівіт середнього ступеня (або інтенсивність запального процесу при пародонтиті складає 43,3%).

Приклад 16.

Застосування індексу РМА як оцінний критерій ефективності проведеного лікування:

- при первинному обстеженні індекс РМА = 43,3%;

- після курсу лікування РМА = 2,5%.

3. Йодне число Свракова (1962).

Методика визначення. Розчином Шіллера-Писарєва змазують ясна в області шести нижніх фронтальних зубів. Показники індексу визначаються по фарбуванню ясен в ділянці кожного зуба з максимальним значенням:

0 - немає фарбування ясен;

2 - пофарбовані сосочки;

4 - пофарбована крайова частина ясен;

8 - пофарбована прикріплена частина ясен.

Обчислення йодного числа Свракова проводять за  формулою:

          S

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.