скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

бали 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Визначаємо наліт на медіально-апроксимальній поверхні:

бали 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Індекс нальоту окремих зубів:

-    ІН46 = (2+2+3+3) : 4 = 10:4 = 2,5;

-    ІН47 = (2+2+3+3) : 4 = 10:4 = 2,5;

-    ІН48 = (3+3+3+3) : 4 = 12:4 = 3.

Індекс групи зубів (правих нижніх молярів):

-    обчислюємо ІН зубів 46,47,48 (див. вище);

-    ІНгр. = (2,5+2,5+3) : 3 = 8:3 = 2,67.

Індекс нальоту індивідуума:

-    обчислюємо ІН кожного зуба (принцип див. вище);

-    ІНи =(0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75 +0,75+0,75 +0,75+1+1+1+1+1+1+1+1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+ 2,5+2,5+2,5+2,75+2,75 +3) : 32 = 50,5:32 = 1,58.

10. Індекс ефективності гігієни (Podshadley, Haley, 1968).

Методика визначення. Будь-яким барвником для гігієнічного індексу обробляються вестибулярні поверхні 16, 11, 26, 31 і язичні поверхні 36, 46 зубів. Після полоскання порожнини рота водою оглядають наступні сектори поверхні кожного з досліджуваних зубів: медіальний - 1, дистальний - 2, серединно-оклюзійний - 3, центральний - 4, серединно-пришийковій- 5.

Оцінюють у балах:

0 - відсутність фарбування на окремому секторі;

    1 - фарбування на окремому секторі.

ІЕГ обчислюють за формулами

для зуба:

              S n

ІЕГз = ¾¾¾¾,

                5

де S n - сума балів усіх секторів поверхні зуба;

        5 - число секторів на поверхні зуба.

для індивідуума

                                                   S ІЕГз

                                ІЕГі = ¾¾¾ ,

                                                6

де S ІЕГз - сума індексів ефективності гігієни  кожного  зуба;

             6 - число обстежуваних зубів.

Оцінка результатів.

    0 - відмінна гігієна порожнини рота;

    0,1-0,6 - гарна гігієна;

    0,7-1,6 - задовільна гігієна;

більш 1,7 - незадовільна гігієна.

Приклад 8:

- обчислюємо ІЕГ кожного зуба (наприклад 11);

ІЕГ11 = (1+1+1+0+0) : 5 = 3:5 = 0,6;

- за аналогією обчислюємо ІЕГ інших індексуємих зубів. Одержуємо:

бали 0 0,6 0,4
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали 0,2 0 0,6

- обчислюємо ІЕГ індивідуума:

ІЕГі = (0+0,6+0,4+0,2+0+0,6) : 6 = 1,8:6 = 0,3.

Висновок: гарний рівень гігієни.


 Індекси гігієни порожнини рота для зубного каменю

Багато авторів вважають зубний камінь одним з етіологічних факторів у розвитку пародонтита. Гадають, що зубний камінь, особливо розташований у шийки зуба, викликає механічне подразнення ясен, закриває вихід із зубоясенної кишені і тим самим перешкоджає виходженню з нього мікробів, мігруючих лейкоцитів і продуктів їхнього розпаду (А.П. Левицкий и соавт., 1987).

За допомогою цієї групи індексів оцінюють гігієну порожнини рота з позицій тільки зубного каменю.

1. Індекс поверхні відкладень зубного каменю (CSJ).

Методика визначення. Досліджують 4 різці нижньої щелепи з усіх боків (4-х) на наявність зубного каменю. Кожна поверхня зуба, на якій виявлений зубний камінь, оцінюється в 1 бал. CSJ обчислюють за формулами

для зуба:    

    S

CSJз =¾¾¾ ,

    4

де S - сума балів поверхонь зуба;

     4 - число обстежуваних поверхонь.

для індивідуума:

         S CSJи

CSJі = ¾¾¾¾¾  ,

       4

де S CSJі - сума індексів поверхні відкладення

                  зубного каменю кожного зуба;

             4 - число обстежуваних зубів.

Приклад 9.

Визначаємо CSJз для кожного зуба (умовно):

CSJ32 = (1+1+1+1) : 4 = 4:4 = 1;

CSJ31 = (1+1+1+0) : 4 = 3:4 = 0,75;

CSJ41 = (1+1+1+0) : 4 = 3:4 = 0,75;

CSJ42 = (1+1+1+0) : 4 = 3:4 = 0,75.

Визначаємо CSJ індивідуума:

CSJі = (1+0,75+0,75+0,75) : 4 = 3,25:4 = 0,81.

2. Індекс вертикального розміру каменю (VM).

Методика визначення. Досліджується язична поверхня 6-ти нижніх фронтальних зубів. За допомогою градуйованого пародонтального зонда виміряється найбільша висота зубного каменю в кожного зуба. Індекс дорівнює сумі вимірів висоти в шести зубів.

3. Ретенційний індекс. 

Характеризує стан поверхні зуба (шорсткість), що прилягає до ясен.

Методика визначення. Візуально і за допомогою зонда оцінюють ретенційні фактори в пришийковій частини зубів, виражають у балах:

0 - відсутність карієсу, зубного каменю, неякісної пломби;

1 - надясенні: каріозна порожнина, зубний камінь, неякісна пломба;

2 - підясенні: каріозна порожнина, зубний камінь, неякісна пломба;

3 - велика порожнина, достаток каменю, над- і підясенна неякісна пломба.

Індекс обчислюють за формулою:

       S

РІ = ¾¾¾

        n

де S- сума балів;

     n - число обстежених зубів.

4. Метод кількісного визначення відкладення зубного каменю (Т.П. Терешина, 1993).

Методика визначення.  Використовують спеціальну індикаторну фарбу, що офарблює тільки зубний камінь: барвник кислотний блакитний - 0,25 г, гліцерин - 1,25 г, поверхнево-активна речовина (твін-80) - 0,25 г, сахарин  - 0,1 г, ароматизатор - 0,5 г, вода дистильована -25 мл.

Ватяними валиками закривають вивідні протоки великих слинних залоз, оральну поверхню 4-х нижніх різців висушують, ватяним тампончиком наносять індикаторну фарбу по всій язичній поверхні зубів. Надлишки фарби видаляють ватяним тампоном, поверхню зубів висушують і щільно притискають фільтрувальний папірець розміром 1х3 см на 3-5 секунд.       

На папері залишаються відбитки блакитного кольору, проекція яких відбиває місця відкладення зубного каменю. Фільтрувальний папір висушують, кожну пофарбовану ділянку обводять прямими лініями (границею служать виступаючі крапки фарбування) і замикають у чотирикутник. Площу кожної ділянки вимірюють міліметровою лінійкою і підсумовують для визначення загальної площі зубного каменю.

Оцінка результатів.  Інтенсивність відкладення зубного каменю виражають у балах:

                   

Площа пофарбованої ділянки (см2)

Бал
0 0
1-20 1
21-50 2
50-100 3
100-150 4
150-200 5

       

Інтенсивність відкладення зубного каменю, оцінена в 2 бали і вище, вимагає проведення спеціальних заходів, спрямованих на видалення зубного каменю.

5. Індекс зубного каменю (Ennever, Sturzenberger, Radike, 1961).

Методика визначення. За допомогою стоматологічного дзеркала і зонда візуально визначають наявність над- і підясенного зубного каменю на різцях нижньої щелепи з чотирьох сторін. Виражають у балах:

0 - відсутність зубного каменю;

1 - наявність зубного каменю на одній стороні зуба;

2 - наявність зубного каменю на двох сторонах зуба;

3 - наявність зубного каменю на трьох сторонах зуба;

4 - наявність зубного каменю на чотирьох сторонах зуба.

Індекс обчислюють за формулою:

               

ІЗК =  S1,2,3,4 ,

де S1,2,3,4 - сума балів кожного зуба.

Максимальне значення ІЗК - 16 балів.

Приклад 10. Зубний камінь визначається в 31,41,42 зубів з язичної й апроксимальної поверхонь, у 32 - з язичної, вестибулярної й апроксимальної поверхонь. ІЗК = 3+3+3+4 = 13.

6. Індекс інтенсивності зубного каменю.

Методика визначення. Візуально за допомогою стоматологічного дзеркала і зонда досліджують чотири нижніх різці з чотирьох сторін. Виражають у балах на кожній поверхні зуба:

0 - немає зубного каменю;

1 - зубний камінь менш 0,5 мм ширини і/чи товщини;

2 - зубний камінь шириною і/чи товщиною від 0,5 до 1 мм;

3 - зубний камінь шириною і/чи товщиною більш 1 мм.

Індекс обчислюють за формулою:

              S1,2,3,4

ІІЗК = ¾¾¾¾¾¾,

          4

де S 1,2,3,4 - сума балів кожного зуба;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.