скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: История родов


Психопрофілактична підготовка породіллі до пологів.

Система психопрофілактичної підготовки породіллі до пологів розроблена К.І. Платоновим та І.І. Вельвовським. В основі – вчення про сутність пологового болю. Під час пологів виникають умови, що сприяють подразненню закінчень нервових волокон та нервових сплетень, розташованих в матці (в тому числі біля внутрішнього та зовнішнього зіву цервікального каналу), параметрії, крижово-маткових, головних (кардіальних) та круглих зв’язках матки. В періоді вигнання виникає подразнення нервових закінчень, розташованих у тканинах тазового дна та зовнішніх статевих органів. Подразнення інтерорецепторів виникає внаслідок стиснення скоротливою мускулатурою матки, здавлення передлежачою частиною плоду, розтягнення зв’язок при сильних переймах та потугах. Джерелом виникнення пологового болю являється також стиснення (при потугах) кровеносних судин, стінки яких мають барорецептори.

У виникнені пологового болю велике значення має подразнення нервових елементів шийки матки в процесі згладжування її та розкритті зовнішнього зіву. Больові подразення з матки потрапляють до ЦНС, досягають РФ та зорового бугра; звідти больові імпульси потрапляють до кори великого мозку, де больові подразнення, які сприймають нервові закінчення, перетворюються в больові відчуття. Відчуття болю (пологового) є результатом дії кори великого мозку. Під час проведення больових подразнень до ЦНС виникає відображення болю на поверхні тіла внаслідок передачі збудження від спінальних гангліїв симпатичної нервової системи в бокові рога спинного мозку та відповідні ділянки тіла. Відображення болю виникає у нижньому відділі черева крижово-поперековій ділянці, у паху, у верхніх відділах стегон.

Істотне значення має положення, що в формуванні пологового болю крім подразнення нервових закінчень матки приймає участь умовно-рефлекторний компонент, зв’язаний з впливом на другу сигнальну систему, а також визнання ведучої ролі великого мозку у виникненні больового відчуття.

Мета психопрофілактичної підготовки жінок до пологів – зняти психогенний компонент пологового болю та срияти утворення нового уявлення про пологи як про сприятливий фізіологічний процес, при якому біль не обов’язковий. Вплив на кору великого мозку в процесі психопрофілактичної підготовки сприяє зменшенню больового відчуття.

Жінок слід переконувати в можливості безболісної течі її пологів за умови правильної поведінки. В процесі психопрофілактичної підготовки жінок навчають спокійній та активній поведінці під час пологів. Її знайомлять з основними відомостями про фізіологію пологів, їх клінічне протікання, а також з відчуттям, що виникає в різні періоди пологів.

Психопрофілактична підготовка до пологів складається з переліку дій, необхідних для проведення з самого початку вагітності, особливо за чотири тижні до пологів та під час їх протікання. З 35 – 36 тижнів вагітності з жінкою проводять спеціальні заняття, під час якіх її знайомлять з протіканням пологів, навчають правильній поведінці та прийомам, яки сприяють знечуленню пологів.

Заняття 1.

Вагітній жінці повідомляють короткі знання про анатомічну будову жіночих статевих органів, про зміни, які відбуваються в організмі під час вігітності. Пологі висвічують як нормальний фізіологічний акт, розповідають про три періоди пологів. Знайомлять жінку з особливостями першого періоду пологів, дають поняття про схватки, їх продовження та регулярність, підкреслюють фізіологічний характер змін, зв’язанних з розкриттям шийки матки, роз’яснюють роль плідного міхура, околоплідних вод. Звертають увагу на те, що пологи потребують затрати фізичних сил. Тому важливо, щоб жінка під час пологів зберегла сили до вирішального моменту - вигнання плоду.

Заняття 2.

Розповідають, як повинна поводити себе жінка при появі потуг, та підчас всього першого періода пологів. Вагітних навчають слідуючим спеціальним фізичним заходам, що сприяють правильній течії пологів та зниженню больових відчуттів.

   1.       Лежати спокійно.

   2.       Під час схваток глибоко та ритмічно дихати.

   3.       Сполучати вдох і видох з легким погладжуванням нижньої половини черева кінчиками пальців двох рук, проводячи їх від середньої лінії черева над лобком зовні та вверх.

   4.       Погладжувати шкіру у крижово-поперековій області сполучаючи з диханням.

   5.       Притискуваті шкіру до внутрішньої поверхні гребня клубової кістки біля двох передньоверхніх остей та у зовнішніх кутів крижового ромбу. При натискуванні біля передньоверхніх остей долоні розташовують вздовж стегон, натискування ж виконується кінцями великих пальців. Натискування у зовнішніх кутів крижового ромбу виконується підкладанням рук породіллі, стиснутих у кулаки.

   6.       Рахувати перейми.

   7.       В паузах між переймами відпочивати, та при змозі дрімати. Вагітні жінки повинні добре опанувати заходи та точно виконувати їх в послідовності, визначеній персоналом.

Заняття 3.

Вагітних жінок знайомлять з протіканням пологів у другому і третьому періодах та характером відчуття породіллі. Радять раціональні положення напочатку та вкінці періоду вигнання. Навчають, як затримувати дихання при потугах, що для посилення потуг потрібно після глибокого вдиху затримувати дихання на 10-15 секунд, що сприяє посиленню м’язевого напруження. Навчають вірному диханню та розслабленню всіх м’азів для зменшення сили потуги в момент виведення головки. Знайомлять з плином післяпологового періоду, довжиною та характером перейм.

Заняття 4.

На тему “Радість материнства”. Породіллі розповіли, як підготувати молочні залози до годування малюка груддю, знайомлять з правилами особистої гігієни, ще раз наголошують на необхідність виконання лікувальної гімнастики, патронажу дитини.

Заняття 5.

Коротко повторюють все вивчене на попередніх заняттях, перевіряють засвоєні жінками засоби. Знайомлять з порядком та умовами в пологовому будинку, з обов’язковими та можливими маніпуляціями під час пологів (зовнішнє та піхвинне дослідження, внутрішньновенне введення глюкози, дихання киснем та інше). Пояснюють необхідність суворого виконання всіх вказівок медичного персоналу, регулярного харчування під час пологів.

Поняття про знечулення пологів.

Психопрофілактичний метод підготовки вагігних до пологів розробляють у таких напрямках:

1. Доповнення фізичними вправами для вагітних. Це відбувається у 4 етапи:

1) навчають вагітну правильно тримати тіло, дихати (грудне, черевне і змішане), розслаблювати окремі групи м’язів, стежити за пульсом, диханням (самоконтроль);

2) виконання простих гімнастичних рухів і вправ;

3) засвоєння рухових навичок для виконання вправ (положення на спині, на боку);

4) закріплення одержаних навичок і вдосконалення вправ. Ці вправи допомогають розслабити м’язи тіла, що сприяє економії власних сил і забеспечує повноцінний відпочинок у проміжках між переймами.

2. Аутогенне тренування, самонавіювання на ослаблення больових відчуттів з урахуванням соматичної та акушерської патології.

3. Призначення безсольової дієти, яка прискорює пологи, запобігає слабкості пологової діяльності.

4. Проведення сеансів декомпресії (сприяє зниженню больових відчуттів).

5. Призначення фізметодів, наприклад, ультрафіолетового короткочасового опромінювання.


Медикаментозні засоби знечулення пологів.

Медикаментозні препарати для знечулення пологів повинні відповідати таким вимогам:

1) бути ефективними;

2) не мати негативного впливу на організм матері і плоду, на пологову діяльність і на перебіг післяпологового періоду;

3) бути простими і доступними.

Знечулення фармакологічними засобами починають за наявності регулярних перейм і розкриття зіву шийки матки на 3 - 4 см. При цьому слід враховувати ускладнення вагітності і пологів.

Найдоцільніше поєднувати анальгетичні і спазмолітичні засоби, а також антигістамінні препарати.

Вибір методу знечулення пологів індивідуальний і залежить від ступеня психомоторного збудження, супутньої акушерської і єкстрагенітальної патології, стану плоду і періоду пологів.

Знечулення в першому періоді пологів здійснюється в трьох напрямках:

1) 3 початком пологової діяльності для прискорення розкриття шийки матки призначають спазмолітичні засоби: но-шпу (по 2 мл 2 % розчину), естоцин (по 2 мл 1 % розчину), анальгін (по 5 мл 50 % розчину внутрішньовенне або внутрішньом’язево), спазмолітин (по 0,05 -0,1 г всередину після їди). Вказані спазмолітичні засоби призначають по черзі через кожні 30 хвилин.

За ригідності шийки матки її обколюють такою сумішшю: 40 мл 0,5% розчину новокаїну + 2 мл 2 % розчину но-шпи + 64 УО лідази.

Якщо породілля дуже стомилась, їй влаштовують медикаментозний (на 4 - 5 годин) сон. Для цього внутрішньовенне вводять 20 мл 20 % розчину натрію оксибутирату.

2) Для скорочення тривалості пологів, особливо при слабкості пологової діяльності, призначають стимуляцію за допомогою внутрішньовенного крапельного введення 1 мл (5 ОД) окситоцину, або 1 мл 0,1 % розчину простенону, або 1 мл динопросту на 250 - 300 мл 5% розчину глюкози.

Якщо пологи затримуються, то на тлі внутрішньовенної стимуляції, в шийку матки або в сідницю внутрішньом’язево вводять 20 000 – 30 000 ОД естрадітолу дипропіонату, змішанного з 1 мл ефіру для наркозу. При відкритті шийки матки на 6 - 8 см треба зробити амніотомію (прокол навколоплідного міхура).

3) Знечулення власне анальгетичними препаратами. Для знечулення у перший період пологів використовують предіон для ін’єкцій (500 мг внутрішньовенно на 20 мл 0,5 % розчину новокаїну або 5 % розчину глюкози) і похідні гамма-оксимаслянної кислоти (ГАМК)

- натрію оксибутірат (20 мл 20% розчину внутрішньовенно або всередину у вигляді сухої речовини). Сон настає через 4 - 7 хв і триває від 1 до 4 годин.

Слід зазначити, що предіон для ін’єкцій не слід використовувати при гіпоксії плоду і переношеній вагітності (пригнічує біоенергетичну функцію плаценти). Натрію оксибутерат нормалізує пологову діяльність, не впливає на плід, але у разі високого артеріального тиску його використовувати не рекомендується. Добрі наслідки дає поєднання таких препаратів, як анальгін (4 мл 50 % розчину), но-шпа (2 мл 2 % розчину).

Із газових анестетичних засобів широко використовують азоту закис натлі спазмолітичних препаратів. Знечулення у 2 період пологів: використовутоть інгаляції азоту закису, пудендальну анестезію 0,25 % розчином новокаїну, за показаннями епізіотомію. У разі накладання щипців та ручного відокремлення плаценти внутрішньовенне вводять пропанідид (10-20 мл).

При знечуленні пологів препарати певним чином діють і на плід, тому треба проводити профілактику гіпоксії плоду.

Правильне знечулення пологів - один з методів запобігання багатьом ускладненням, що спостерігаються при нераціональному веденні пологів у матері і плоду.

Особливого значення надають знечуленню пологів при деяких видах акушерської патології.

1. При допологовому відходженні навколоплідних вод застосовують всі описані вище методи знечулення. Обов’язково призначають спазмолітичні й протигістамінні препарати (димедрол, дипразін, но-шпа).

2. У разі слабкості пологової діяльності і затяжних пологах призначають натрію оксибутират у поєднанні із антигістамінними анальгетичними і спазмолітичними препаратами. Одночасно стимулюють пологову діяльність. Для профілактики гіпоксії плоду внутрішньовенно вводять сигетин або дипіридамол (2 - 4 мл 1 - 2 % розчину).

3. При піздньому гестозі вагітних можно призначити внутрішньовенне натрію оксибутират, але в поєднанні з гангліоблокуючими препаратами (пентамін - 60 мг; димекалін - 10 мл), але при цьому треба контролювати артеріаьний тиск. У другому періоді пологів вводять трихлоретилен для наркозу, азоту закис, призначають пудендальну анестезію.

4. При захворюванні серця, печінки, нирок можна застосовувати всі методи, але треба бути особливо обережними з препаратами фанотіазинового ряду (фторотан, трихлоретилен для наркозу).

5. При передчасних пологах треба призначити внутрішньом’язево магнію сульфат (10-20 мл 25 % розчину). У другому періоді пологів ефективна пудендальна анестезія. У разі медикаментозної депресії плоду з легень відсмоктують слиз, проводять штучну вентиляцію легень, у пупкову вену вводять етимізол (0,3 - 1 мл 0,3 % розчину), еуфілін (0,5 -1 мл 2,4 % розчину), 7 % розчин натрію гідрокарбонату (7 - 8 мл) внутрішньовенно, кальцію хлорид (2 - 3 мл 10% розчину).

Медикаментозна підготовка до пологів.

Компексна медикаментозна підготовка вагітних до пологів (за 7 - 10 діб). Призначають гормональні і медикаментозні препарати для збільшення енергетичних ресурсів і підготовки організму до пологів. До них належать:

1) естрогени (по 300 - 500 МО на 1 кг тіла внутрішньом’язево);

2) серотоніну адипінат (по 10-20 мг, внутрішньом’язево через добу, 4 ін’єкції на курс) - стимулює матковий кровообіг;

3) галоскорбін (по 1г всередину 3 рази на добу) - сприяє накопиченню актоміозину в матці, посилює сенсибілізуючу дію естрогенів на м’язи матки;

4) кислота глутамінова (по 1 мг 3 рази на добу всередину) - збільшує активність окисних ферментів. Після прийому препарату слід прополоскати рот 2 % розчином натрію гідрокарбонату;

5) кальцію хлорид (по 10 мл 10 % розчину з 20 мл 40% розчину глюкози, щодня внутрішньовенне) - посилює АТФ-азну активність актоміозину. При дефіциті в організмі кальцію не діють окситоцин, серотонін.простогландини;

6) калію хлорид (по 1 столовій ложці 10 % розчину 3 - 4 рази на добу). Недостатність калію і кальцію зумовлює слабкість пологової діяльності;

7) тіамін (по 1 мл 5% розчину внутрішньом’язево, щодня) - посилює АТФ-азну активність актоміозину;

8) альбумін (по 100 мл 10 % розчину внутрішньовенне, через 1 добу) - у разі гіпопротеїнемії.

2.2. Загальний анамнез.

Породілля народилася від других пологів. Вагітність протікала без ускладнень та патології. Пологи були фізіологічні. Дитина, росла та розвивалась добре, в розумовому та фізичному розвитку від одноліток не відставала. В дитинстві хворіла на вітрянку. Венеричними захворюваннями, туберкульозом, хворобою Боткіна, ревматизмом не хворіла.

Житлово-побутові умови, характер харчування, матеріальна забезпеченність добрі.

Шкідливих звичок не має.

Алергологічний анамнез необтяжний.

Спадковість: родичі хворіють на гіпертонічну хворобу.

Чоловік здоровий, шкідливих звичок не має. ФОГТ 21.09.98 р.: легені, органи грудної клітини, середостіння, діафрагма без змін.

III. Об’єктивні дослідження.

Стан жінки задовільний. Свідомість ясна. Положення у ліжку активне. Будова тіла нормостенічна. Шкіра нормальна, тургор її не знижений. Колір - блідо-рожевий. Висипів, ерітем, крововиливів, рубців вагітності, трофічних змін немає. В ділянці білої лінії черева є пігментація. Підшкірно-жировий шар развинений добре.

Лімфатичні вузли не збільшені. М’язи доброго ступеню розвитку з нормальним тонусом. З боку кістково-суглобового апарату видимих змін не виявлено.

Обличчя симетричне, вираз обличчя звичайний. Вуха звичайної форми та кольору. Волосся темне, густе та еластичне. Оволосіння за жіночим типом. Випадіння брів та волосся не спостерігається. Слизова губ блідо-рожева, волога. Язик без нальоту. Пародонтоз. Мигдалини рожеві, не гіпертрофовані. Запаху з рота немає.

Шия пропорційна, без видимих змін. Лімфовузли шиї не пальпуються. Пульсації шийних судин візуально не спостерігається.

Зріст -165 сантиметрів; вага - 75 кілограмів. Температура 36.7 градусів. Група крові А(II)Rh "+".

Щитовидна залоза.

Щитовидна залоза розміщена на передній поверхні шиї у типовому місці, пальпується перешийок та долі залози, які мають еластичну консистенцію, безболісні, ущільнень та вузлів немає. Залоза має вид підкови. Щитовидна залоза має другий ступінь збільшення.

Стан зубів:

876

543

21

12

345

678

з с з

з з з

з з

з з

з з с

з з з

876

543

21

12

345

678

з з з

с з з

з з

з з

з з з

з з з

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.